Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Proč?

Proč vznikl tento web? Kvůli nedostatku informací o dění v obci, které nejsou publikované na oficiálních stránkách obce. Chyběly nezávislé informace občanů k dění v obci. Publikovat zde může každý místní občan nebo v úzkém vztahu k obci. Jde o nezávislý portál občanů obce. Přispívat můžete také Vy , online, nebo na email redakce@blucina.eu.

Energie

Energie, nyní se dotýkají každého z nás a máme možnost některé ovlivnit ve společný prospěch ? Samostatná sekce které se věnujeme je zde.

woman holding camera standing near people

Zastupitelstvo obce č.3 – videopřenos zasedání ZO Blučina ze dne 13.6. 2023

Program jednání   Otevřít videopřenos v samostatném okně můžete zde.  3. zasedání Zastupitelstva obce Blučina, které se bude konat v úterý 13. 6. 2023 od 18:00 v zasedací místnosti radnice v Blučině, nám. Svobody 119. Program: Schválení programu Volba ověřovatelů zápisu Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové…
woman holding camera standing near people

Zastupitelstvo obce č.2 – videopřenos zasedání ZO Blučina ze dne 7.3. 2023

Poznámka: ZO č.2 se mělo konat 28.2. 2023 ale z důvodu nemoci bylo odročeno na 7.3.2022 Program jednání Otevřít videopřenos v samostatném okně můžete zde. 2. zasedání Zastupitelstva obce Blučina, které se bude konat v úterý 7. 3. 2023 od 18:00 v zasedací místnosti radnice v Blučině, nám. Svobody 119.…

Kontrolní den

Kontrolní výbor ve složení Petr Kubeš, M.Čaňová a L. Sklenář, provedl 15.2.2023 v odpoledních hodinách setkání na obci oficiálním převzetí podkladů kontrol bývalého kontrolního výboru, kterému předsedal pan Jiří Mífek. Kontrolní výbor vzal na vědomí provedené kontroly a zápisy z těchto kontrol za minulé volební období. Nový kontrolní výbor následně provedl kontrolu úplnosti…

Poděkování občanům

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši projevenou důvěru, díky níž se mohu já Petr Kubeš, společně s panem Ladislavem Sklenářem, veřejně věnovat zastupování občanských zájmů i názorů v naší rodné obci Blučina, jako nově zvolení nezávislí zastupitelé s podporou strany Moravané a jak my říkáme “Moravané pro Blučinu”. Děkuji také bývalým zastupitelům za…

Ustavující zasedání nového zastupitelstva Obce Blučina

Dne 17.10.2022 v 18 h bylo svoláno ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce Blučina. Vlastní zasedání mělo za úkol zvolit starostu, místostarostu, obecní radu a členy do výborů. Novým zastupitelům byl předem oznámený průběh volby vedení a členů rady formou tajného hlasování. Na začátku ustanovujícího zasedání ale zastupitelé Zpod Kopca, Domovina a KDU-ČSL odhlasovali formu hlasování na…