Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1. zasedání zastupitelstva obce Blučina 12/2022

Program:
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Nakládání s nemovitým majetkem obce
3. 1. Koupě pozemku p. č. 4245
4. Změna územního plánu č. 1
5. Podání žádosti o dotaci na místní energetickou koncepci obce
6. Podání žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu
7. Podání žádosti o dotaci na elektromobil
8. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025
9. Rozpočtové opatření č. 10
10. Rozpočtové provizorium 2023
11. Rozpočtová opatření schvalovaná radou obce
12. Stanovení odměny pro oddávající
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr