Digitalizace Blučiny

Digitalizace obce Blučina

Na zasedání zastupitelstva Obce Blučina dne 18.3.2015 byla odsouhlasena nefinanční spolupráce zastupitelstva obce Blučiny na projektu „Digitalizace Blučiny“ v předloženém návrhu panem Petrem Kubešem ze společnosti BlučinaNet s.r.o.

Projekt „Digitalizace Blučiny“ reflektuje snahu zpřístupnit každému občanu Blučiny moderní telekomunikační služby včetně internetového připojení, prostřednictvím optické sítě s kvalitou a možnostmi přesahující v současné době v Blučině jiné dostupné technologie.

V projektu jde o tyto cíle:

  1. Připojení obce Blučina na optickou mezinárodní telekomunikační síť (již zrealizováno Petrem Kubešem na přelomu r. 2013/14).
  2. Postupně realizovat v katastru obce nové digitální okruhy pro připojení občanů s minimem zatížení provozu v obci.
  3. Zpřístupnit internetovou síť kabelem s rychlostmi 100Mb/s a více do každé domácnosti v Blučině.
  4. Digitalizovat infokanál obce do technologie IPTV a zpřístupnění občanům infokanálu v digitální kvalitě.
  5. Poskytnutí digitálního příjmu kanálů televizního vysílání prostřednictvím nové digitální kabelové sítě.
  6. Zvýšit bezpečnost v obci zřízením samostatného digitálního okruhu, pro bezpečnostní kamerový systém obce ve vybraných lokalitách obce.
  7. Modernizovat kabelové vedení rozhlasu.
  8. Poskytnutí nejmodernějších technologických připojení k internetu pro ZŠ i MŠ v Blučině.
  9. Zvýšení informovanosti občanů zpřístupněním všech informací na zbudované digitální síti.
  10. Nezávislost telekomunikačních služeb.

Vlastní realizace projektu reflektuje snahu o minimální zatížení života občanů obce postupnou výstavbou se snahou o sloučení staveb s jinou plánovanou výstavbou v lokalitě obce.

Realizace projektu „Digitalizace Blučiny“ je ale vždy závislá na vstřícném přístupu občanů, institucí a zastupitelstva obce k vlastnímu zájmu naplnění a dokončení takovéhoto náročného projektu. Obec Blučina ve své historii již mnohokráte prokázala schopnost realizovat různé projekty a vlastní modernizaci, kdy došlo ke zvýšení životní úrovně občanů a věříme, že tomu tak bude společnými silami i nadále.

Předkládáme tímto i výzvu občanům, kteří mají zájem se k realizovanému projektu sami připojit, nebo mají k projektu dotazy, mohou se obrátit s dotazy na email: digitalizace(@)blucina.cz

Jako rodák z Blučiny zastávám kladné přesvědčení, že podaří li se nám součinnost zainteresovaných při realizaci projektu „Digitalizace Blučiny“ a najdeme společná řešení věci, budeme nadále schopni vlastními silami postupně rozšířit v Blučině komplexnost nejmodernějších služeb v souladu nejen se zvyšujícími se nároky na tyto služby se zachováním slušné ceny, ale i současně zachováme vstřícný přístup k prostředí obce, její bezpečnosti a udržení dalšího rozvoje s přihlédnutím k ekologickému prostředí.

„Jaké si to uděláme, takové to máme.“

Děkuji za podporu občanů a zastupitelů obce Blučina

Petr Kubeš, autor projektu „Digitalizace Blučiny“.

 

Zanechat komentář