Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daily Archives: 6.5.2021

Video přenos 18. zastupitelstva obce Blučina – květen 2021

5.5.2021 Program: Schválení programu Volba ověřovatelů zápisu Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce Předběžné oznámení záměru pronajmout sportovní areál Blučina Nakládání s nemovitým majetkem obce Směna částí pozemků p. č. 141/1, p. č. 142/1 a p. č. 137/1 Prodej části obecního pozemku p. č. 952/1 a pozemku p. č. 959 Prodej části obecního…