Bazénový zpravodaj 2021

Občanská iniciativa občanů Blučiny vydala výtisk Bazénového zpravodaje na vlastní náklady, jako jednorázové informování občanů o historii, současném stavu, záměru obce a vizi v budoucnost Sportovního areálu Blučina.

Zde ho předkládáme v elektronické formě.

Bazenovy zpravodaj – verejne vydani tiskem

 

Zanechat komentář