Moravané

tento příspěvek

Reakce starosty

Pan starosta byl vyzván občany, aby reagoval na náš leták. Reagoval, že reagovat nebude. Sami jsme se také nijak zásadně […]