Skip to content Skip to footer

Socíální otázky

Základní škola Blučina

Základní škola v Blučině chystá pro žáky tyto akce: •Kurz Mladého cyklisty – 4.roč. – 25.4.2013 •Čarodějná škola – 30.4.2013 •Exkurze do ptačí záchranné stanice v Rajhradě – začátek května •Školní výlet do Oslavan 17.5.2013 •Třídní schůzky – 22.5.2013 •Den dětí – 31.5.2013 •Vlastivědná exkurze do Brna – 5. ročník (koncem června) •Focení – 18.6.2013 •Akademie – 25.6.2013   www.zsblucina.cz