Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Článek zpravodaje

Jsem srdcem Blučiňák a pro prázdninový zpravodaj Blučiny jsem připravil článek, jak to vidí zastupitel a i když nemám v oblibě slovo „opozice“, jak nás častuje vedení obce, přidal jsem příspěvek se svým názorem k dění v naší obci. Dalším důvodem zveřejnění tohoto příspěvku i zde bylo i to, že na posledním 9tém zastupitelstvu obce Bučina mne pan starosta nařknul z lhaní, což není pravda a zde zveřejňuji tento článek ze zpravodaje, aby byl článek znám a o jaká fakta se opírám a pan starosta někdy neví co mluví a hlavně, nesmíte si dovolit asi kritizovat jeho práci!

Všichni ale víme, že v daný čas jsme věc udělali nějak dle aktuálních možností a dispozic a příště to může být jinak.

Článek zpravodaje:

Vážení spoluobčané,
  od posledního příspěvku opět uplynulo v “cézavě” nemálo vod a přinášíme tedy pár nových postřehů zastupitele, tak jak to vidím, při snaze prosazovat zájmy občanů v jejich prospěch.  
Psát či nepsát ?
.. to je oč tu běží. Slavný výrok i myšlenka!
Všichni máme možnost podělit se o své názory v našem zpravodaji a nemusí být závislé jen na vedení obce, zastupitelích, spolcích, ale jde i o Váš názor.
Ačkoli máme někdy rozdílné názory o některých děních v obci, jako čtenáři si tvoříte obraz z dění bez jiných komentářů jen obtížně. Každý názor se počítá, jsou li posluchači, kteří ho mají zájem poslouchat (a i to je často problém) .
Často se  setkáváme s názory „co by jsme“, „proč by jsme“ nebo „já bych“ …
Zde máme prostor všichni občané, kteří se chceme vyjádřit. Apeluji takto nejen na kolegy zastupitele, ale i na občany, že i zde mohou svůj názor vyjádřit a klidně zprostředkovaně či anonymně. Pošlete nám ho a Váš názor k věci i zde může zaznít.
Život není jednobarevný a i když se v naší obci zasazujeme o udržení a rozšiřování našeho prostoru ve prospěch místních občanů, jde nakonec o shodu většiny.
Několika postřehy mohu podotknout, že se skvěle podařilo dokončit přístavbu Mateřské školy a poskytnout ji dětem i učitelskému sboru a i když někteří máme výhrady, mohlo být více prostoru k připomínkám před stavbou.
Zdařilo se iniciovat opravu cyklostezky od koupaliště k Dunávce a je opět jako nová, to je také kus dobře odvedené práce. Bylo by ale vhodné se povšimnout i nutnosti běžné údržby zeleně na ostatních stezkách, když už kolem pracovníci obce denně chodí a jezdí. Techniku na to máme nakoupenu a funkční, stačí jen vůli chtít.
Intenzivně již také běží stavba nové Lávky přes řeku Litavu u koupaliště. Můžeme se tak brzy těšit na bezpečné přecházení ke koupališti a sportovnímu areálu. Přijďte se podívat a zastavte se na dobré kafe či chlazené pivo na bufetu bazénu, podpoříte tak bazén i obec a ještě vám to bude chutnat!


Jako zastupitel i občan  si ale také musím nepovšimnout dění, které se již tak na obdiv nepředkládá, nicméně je také v potřebě o něm informovat a vnímat ho. Někdy se daří více, někdy méně, ale bez chyb by jsme nevěděli co je dobře a nebyli v zdánlivém opojení jen úspěchy. Prostě každá mince má 2 strany a máte právo je znát.

Již delší dobu někteří vnímáme určitou neshodu vedení obce s vedením sportovního areálu. Místo  plné podpory z obce vnímáme leckdy přístup striktní,  odmítavý a někdy i zakázaný.  Za sebe se mi jeví někdy až macešský a to není nikdy moc dobře. O realizaci snížení energetické náročnosti provozu bazénu (které musí provést obec na svém majetku) se  mluví přes rok . Proč se jen mluví? Nemluvě o tom, že máme i další objekty a možnosti a nevyužíváme je.
Nově od letošního léta 2024 také existuje možnost komunitní sdílení přebytku el. energie mezi občany, firmy a instituce. Při dostatečné vůli se takovéto projekty mohou propojit a nabídnout využití přebytků el. energie za výhodné ceny i třeba našim občanům zapojených do komunity spotřebitelů. Domnívám se, že prospěšné je hledat cesty proč o takových věcech uvažovat, než je ignorovat. I nám blízká Místní akční skupina (MAS) Podbrněnsko, spolek se snaží v naší oblasti podpořit přechod ke komunitní energetice (více na www.podbrnensko.cz).

K zamyšlení a zlepšení činnosti vede i  třeba dokončená stavba elektrického vedení a datových sítí na ulici Sokolská/Návrší, kdy se elektrické vedení ukládalo do země a u toho také kabelovod pro možný optický internet. Všichni si v této lokalitě jistě “užili” omezení i obtíží při stavbě.
Smutným faktem je, že tato stavba byla provedena z části bez povolení stavebního úřadu, tedy tzv černou stavbou. Povinnosti výstavby se řeší mlčky  u stavebního úřadu následně až po stavbě.
Na Městském úřadu v Židlochovicích si o nás už někteří pracovníci sami vypráví skazky, kolik staveb realizujeme bez povolení!

Asi ale zatím největší chybou a tzv. „máslem na hlavě“ Obecního úřadu ale je pochybení pracovníků obce, kdy  „zapomněli“ dodržet termíny podání změny zvýšení daně z nemovitosti u průmyslových areálu v katastru obce.
Proč ?
Toto “drobné” opomenutí nás, resp. obecní rozpočet, stálo několik milionů v rozpočtu, které měly být navíc!
Zvýšení daně zastupitelstvo odhlasovalo v roce 2023 tak, aby jsme alespoň částečně z vyšších daní průmyslového areálu, kompenzovali zatížení životního prostředí zvýšenou dopravou v Blučině.
Bohužel touto chybou úřadu se tak nestalo a pan starosta zatím nebyl schopen výši schodku vyčíslit. Z předběžných odhadů se ale jedná, že za rok 2024 jsme mohli mít v dalším rozpočtu několik milionů navíc.
Nyní se tak bohužel nestane.
Takováto fatální pochybení poté snadno nahrávají spekulacím.

Neměli bychom ve snaze kvantity či zviditelnění přehlížet kvalitu projektů a dát si na projektech více záležet?
“Na stole” nám leží další nové projekty a i když vedení obce má svou hlavu a jasné nekompromisní prosazení v Radě obce i zastupitelstvu, budeme se i nadále snažit se ctí a srdcem prosazovat zdravý rozum a zájmy všech občanů Blučiny !


Krásné rozmarné léto i Vám
srdcem pro Blučinu.
Petr Kubeš, občan, zastupitel.
předseda kontrolního výboru
kubes@blucina.eu

Chcete k tomuto příspěvku komentář?

1) Pozastavuji se nad tím, že ne mnoho zastupitelů přispívá do zpravodaje a už skoro vůbec občané, kteří mají co říci. Proto navrhuji, že můžeme jejich slovo zprostředkovat klidně i anonymně s ochranou zdroje, tak jak mnohdy děláme doposud.

2) chválím, že se zastupitelům podařilo prosadit několik zajímavých akcí, které vyzdvihuji. Dostavba školky, super, i když máme výhrady, je fajn, že je zrekonstruovaná a k užitku.

3) Oprava cyklostezky k říčce Dunávce za mne taky fajn, hojně využívaná trasa si zasloužila opravu nebezpečných míst. To že druhá strana cyklostezky k rybníku měla 1m vysokou trávu s bodláky přímo u stezky a mnohdy skoro znemožnila průjezd a míjení se cyklistů a kočárků je smutné, když 100m sídlí technické oddělení obce se zahradní technikou. To je opravdu zarážející a nemám rád nevšímavost.

4) Stavba Lávky přes řeku Litavu běží, přinesl jsem si postřeh, že bude fajn ji využít pro bezpečnou cestu pěších mimo silnic když tudy půjdou k rybníku, bazén, nebo sportovního areálu. Bazén má občerstvení otevřeno, mají zahrádku, točí zde pivo, dají dobré kafe do hrnku a ne do nezdravého plastopapírového kelímku, tedy za mne je vhodné je podpořit, jít se projít a na to občerstvení se zastavit. Podporujeme svůj provoz, je to majetkem obce a tedy „blučiňáků“.

5) Kritika, že vše není růžové, jak se začne objevovat v propagačních letácích před volbami 🙂 (ano, zase budeme za chvíli masírováni, co kdo dokázal 🙂 )
Kdo „nic nedělá, nic nezkazí“ je staré rčení, ale i chyby nás posouvají dál. To že chci upozornit na chyby je pouze informace a kdo ji chce vyslyšet vyslyší a jde dál buď s pocitem, příště lépe, nebo ji ignoruje, nebo v horším případě se začne vztekat a napadat kritiku lživostí. No co k tomu dodat…
Kritizuji neshodu vedení obce s vedením bazénu. Ano i já mám kritiku na bazén, které s ředitelkou řešívám. Kritika macešského vztahu ale je ta, když „své dítko“ častuji některými statuty nežádoucího. Zde si nemohu nepovšimnout zoufalost ředitelky, kterou do vedení sportovního areálu zvolila rada obce a přitom i když věděli, že nová ředitelka není v oblasti vedení příspěvkové organizace zběhlá, nenabídne pomoc s rozběhnutím administrativy nově zbudované účetní jednotky Sportovního areálu Blučina. V život konáme tak, když do něčeho investujeme, aby ideálně tato investice nepřišla vniveč. 2 roky se ředitelka potýká s neschopností vedení účetního systému příspěvkové organizace a když přišla s žádostí o radu, nebyla vyslyšena. Ano, je to věc ředitelky, proto má tento statut a s tím i povinnosti, které se jí nedařilo plnit. Výtka porušení rozpočtové kázně, jak byla obeslána, že nekoná dle povinností je samozřejmě oficiální výtka, ale je jen završením právě toho pocitu macešství. Každý přece chceme, aby naše chtěné dítko, dostalo informaci co ano a co ne a kam jít do školy a snaž se. Zasvěcení se podivují nad neobvyklým přístupem zřizovatele, tedy obce Blučina, k provozu.
Chápejte, nemohu ohrozit zdroj informaci a případné persekuce od kritizovaných osob, proto nemohu zveřejnit konkrétní zdroje i když by si to zasloužili. Ale vyslovit interní nařízení ze kterých vyplyne, že nesmíme nikomu radit, jak to mají dělat ? Není to macešské?

6) Kritika neschopnosti realizovat fotovoltaickou elektrárnu ve sportovním areálu. Včera jsme na zastupitelstvu č.9 byli obeznámeni s hospodářským stavem provozu sportovního areálu a minus ca 4,7 mio by se mohlo snížit i investicí do fotovoltaiky. Obecný projekt byl navržen již v roce 2023 a od té doby ticho. Ředitelka sportovního areálu by chtěla, nicméně je to mimo její pravomoc, objekt je obce, toto musí rozhodnout obec. Při dotazech na zastupitelstvu vypadne většinou jen informace, že je to v procesu. V jakém prosím? šuplíkovém? nebo to nestojí za to vedení obce, aby se provoz sportovního areálu více ekonomicky „rentoval“ a nebo jsme si mohli udělat „ekologickou pomyslnou čárku“ že na elektriku náročný provoz řešíme z fotovoltaiky? Proč není poskytnuta ředitelce relevantní informace, nebo ji to dáno na starost příprav?

7) Krititka stavby na ulici Sportovní, Návrší, Dukelská, Osvobození. Ani bych si to neuvědomil, ale jako účastníka řízení ve věci stavby umístění „Optorubky“ na výše zmíněných ulicích jsem byl v květnu 2024 obeznámen stavebním úřadem, že se zahajuje stavba .
„A ha něco se bude stavět“ si říkám, kouknu do projektu a ono jde o stavbu, která přece ale už byla postavena. Volám na stavební úřad, kde mi pracovník potvrdí, že jde o novou stavbu. Po chvíli dotazů mne odkáže na kancelář obce, kde mi místostarosta potvrdí, že jde o realizaci loňska a že trubku co umístili musí mít stavební povolení.
Jsem z oboru a tedy vůbec nechápu, jak se v tomto mohli mýlit a nežádat o uzemní rozhodnutí před stavbou.
Jak tvrdí pan starosta, že mají judikaturu a že nemusí?
Inu zjistili ze zákona, že musí a teď se tak dodělává povolení (územní rozhodnutí) i když je stavba už „v zemi „hotová“.
Stačilo mimo záznam jen říci, „lidi pardon, nevrtejte v tom, jsme se spletli a musíme dodatečně udělat územní řízení ke stavbě“. Jsem podporovatel výstavby optické sítě, jsem ale také zastánce, že by všechny strategické sítě, tedy voda, plyn, rozvody elektřiny a nyní i sdělovací vedení mělo být ve správě obcí, protože má právo diktovat možnosti a podmínky. Nejde o podnikání, ale jako komunita lidí to právo volby mít máme, kdy ani doma nevlastní elektrický kabel EGD, tak proč ne i v společném prostoru obce ano a diktátem říkat kdo ano a kdo ne? Vodu a kanalizaci takto řešenou máme, tedy to umíme v komunitě již řešit i provozovat. Za mne podporuji výstavbu optické infrastruktury ve vlastnictví obce, protože se pak občané mohou svobodně rozhodnout jakého poskytovatele by chtěli.
Odbočka: Včera byl předložena na zastupitelstvu žádost CETINu o odkup této stavby „Optotrubky…“ takže rada obce zvažuje prodej a podporu monopolu, protože cetin je dceřiná společnost největšího monopolou na sdělovací technologie O2…
K věci, proč se nepostupuje podle legislativních povinností, tedy projekt, územní rozhodnutí o umístění stavby a stavba? a když už tak se neděje, nařknu někoho veřejně ze lhaní? Abych zastrašoval?

8) kritika chybného podání změny sazby daně.
Na zastupitelstvu č.8, které nebylo online a bylo svoláno mimořádně jsme se dověděli, že zastupitelstvem navržená změna sazby daně z nemovitosti pro průmyslovou oblast u dálnice v roce 2023 která měla vejít v platnost v roce 24 nebyla řádně podána a je neplatná a musíme schválit již zcela novou znovu.
Vcelku jednoduchá chyba, která ale mezi řádky hovoří o mnohamilionové ztrátě. Chybu přiznal pan starost a s právní kanceláří a pracovnicí obce, že o tři dny chybně podali tuto změnu sazby.
Včera jsme se dozvěděli hypotetický výpočet, že jsme v rozpočtu obce mohli mít místo 1milionu celkem 4 miliony za daň z nemovitosti této průmyslové zóny. Je alibistické tvrdit, že jsem o nic nepřišli, tedy ono pomyslné „máslo na hlavě“ je prostě nemít 3miliony na rozvoj. Nově jsme tedy schválili nové znění a snad se to již povede.

Kde je tedy lež?

Add Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..