Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Digitalizace Blučiny

Digitalizace obce Blučina

Na zasedání zastupitelstva Obce Blučina dne 18.3.2015 byla odsouhlasena nefinanční spolupráce zastupitelstva obce Blučiny na projektu „Digitalizace Blučiny“ v předloženém návrhu panem Petrem Kubešem ze společnosti BlučinaNet s.r.o.

Projekt „Digitalizace Blučiny“ reflektuje snahu zpřístupnit každému občanu Blučiny moderní telekomunikační služby včetně internetového připojení, prostřednictvím optické sítě s kvalitou a možnostmi přesahující v současné době v Blučině jiné dostupné technologie.

V projektu jde o tyto cíle:

  1. Připojení obce Blučina na optickou mezinárodní telekomunikační síť (již zrealizováno Petrem Kubešem na přelomu r. 2013/14).
  2. Postupně realizovat v katastru obce nové digitální okruhy pro připojení občanů s minimem zatížení provozu v obci.
  3. Zpřístupnit internetovou síť kabelem s rychlostmi 100Mb/s a více do každé domácnosti v Blučině.
  4. Digitalizovat infokanál obce do technologie IPTV a zpřístupnění občanům infokanálu v digitální kvalitě.
  5. Poskytnutí digitálního příjmu kanálů televizního vysílání prostřednictvím nové digitální kabelové sítě.
  6. Zvýšit bezpečnost v obci zřízením samostatného digitálního okruhu, pro bezpečnostní kamerový systém obce ve vybraných lokalitách obce.
  7. Modernizovat kabelové vedení rozhlasu.
  8. Poskytnutí nejmodernějších technologických připojení k internetu pro ZŠ i MŠ v Blučině.
  9. Zvýšení informovanosti občanů zpřístupněním všech informací na zbudované digitální síti.
  10. Nezávislost telekomunikačních služeb.

Vlastní realizace projektu reflektuje snahu o minimální zatížení života občanů obce postupnou výstavbou se snahou o sloučení staveb s jinou plánovanou výstavbou v lokalitě obce.

Realizace projektu „Digitalizace Blučiny“ je ale vždy závislá na vstřícném přístupu občanů, institucí a zastupitelstva obce k vlastnímu zájmu naplnění a dokončení takovéhoto náročného projektu. Obec Blučina ve své historii již mnohokráte prokázala schopnost realizovat různé projekty a vlastní modernizaci, kdy došlo ke zvýšení životní úrovně občanů a věříme, že tomu tak bude společnými silami i nadále.

Předkládáme tímto i výzvu občanům, kteří mají zájem se k realizovanému projektu sami připojit, nebo mají k projektu dotazy, mohou se obrátit s dotazy na email: digitalizace(@)blucina.cz

Jako rodák z Blučiny zastávám kladné přesvědčení, že podaří li se nám součinnost zainteresovaných při realizaci projektu „Digitalizace Blučiny“ a najdeme společná řešení věci, budeme nadále schopni vlastními silami postupně rozšířit v Blučině komplexnost nejmodernějších služeb v souladu nejen se zvyšujícími se nároky na tyto služby se zachováním slušné ceny, ale i současně zachováme vstřícný přístup k prostředí obce, její bezpečnosti a udržení dalšího rozvoje s přihlédnutím k ekologickému prostředí.

„Jaké si to uděláme, takové to máme.“

Děkuji za podporu občanů a zastupitelů obce Blučina

Petr Kubeš, autor projektu „Digitalizace Blučiny“.