Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energie

Energie kolem nás, aktuálně poměrně tíživé otázky. Jak můžeme ovlivnit stav, či přispět?

Z osobního pohledu musím říci, že se jako rozumná cesta jeví použití elektrické energie, kterou jako jednu z mála jsme schopni vyrábět doma. Ano je zapotřebí mít vlastní zdroj, kterým pro běžnou domácnost jsou fotovoltaické panely. Než ale začneme energii vyrábět, je třeba začít i energii šetřit.

V současné době je řada technologií, které jednak energie uspoří, jako např výměna zdrojů světla, nebo a to je zcela příznivé, dokáží stav monitorovat a uživatele buď informovat, nebo na základě určitých pravidel přímo stav ovlivňovat. Takovéto domácí asistence pro energie jsou v současné době již běžně dostupné. Je vždy pouze složitější takovéto asistenty do stávajících budov instalovat.

O monitoringu energií se ale budeme věnovat v jiné části.

Aktuálně je spíš na místě ptát se, kde můžeme šetřit již jako společnost lidí, žijící v daném místě.

Rádi bychom se podělili s Vámi o anketu na několik otázek, které ovlivní úspory elektrické energie.

S výsledky budeme dále přihlížet pro další návrhy řešení.

Moc by nám všem pomohlo znát i Váš názor.

Vyplnit anketu můžete zde. Je zcela anonymní a slouží jen o povědomí možností úspor.

Současně jsme otevřeli již v létě 2022 na obci diskuzi na téma úspor energie vlastní výrobou elektřiny za pomocí fotovoltaických panelů. Pan starosta se na tyto návrhy vyjadřoval vcelku odmítavě.

Jako to vnímáte vy jako občan ve světle aktuálních cen energií?

Sdělit nám Váš názor pomůže se více snažit a přesvědčovat vedení obce, aby se tomuto tématu věnovalo. Vaše sdělení je zcela anonymní a slouží jen o posílení názoru na změnu.

Odkazy na weby, které napomohou pochopit problematiku energií:

Šetřím.cz – web vytvořený o možnostech úspory energií ve spolupráci ČEZ a portálu TZBinfo.

Termostatické hlavice – jak šetří na teple a jak s nimi pracovat.