Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

All Posts

Volební leták Moravané pro Blučinu

Volební leták Moravané pro Blučinu. Co jsme měli na srdci sdělit občanům před volbami, jsme dali na volební leták, který jsme spoluobčanům roznesli.   Zakládáme si na pravdě, tedy tento leták obsahuje pouze věci skutečné, doložitelné a prokazatelné. Stav v obci nás přiměl se voleb účastnit a sdělit jak skutečný stav, protože jinou cestou se občané…

Moravané pro Blučinu – volební program

  Je mnoho činností, které máme v řešení. Po dosavadních zkušenostech ale mezi prvními prioritami naslouchat občanům! Chceme, aby se občané mohli vyjádřit k zamýšleným řešením, která přesahují běžnou správu agendy.   Volební program: Moravané pro Blučinu Zlepšení dopravy v obci Nepolevovat v aktivitě vedoucí k realizaci obchvatu obce  …

Moravané pro Blučinu – kdo kandiduje

Vážení spoluobčané, dovolte nám představit naše názory a plány, které nás vedly k sestavení nezávislé kandidátky pod názvem Moravané. Mnozí z nás v minulém období podporovali mladší ročníky zastupitelů v obci Blučina. Jak šel čas, zaznamenali jsme pozvolnou změnu přístupu této vládnoucí progresivní síly s podporou koalice Orel Blučina - KDU ČSL, včetně Domoviny a…

Moravané pro Blučinu kandiduje

Blučinská skupina nezávislých občanů, kteří se také podíleli i na zajištění demokratických práv občanům obce v roce 2021 formou referenda o sportovním areálu v Blučině, oznámila kandidaturu do obecního zastupitelstva s podporou strany Moravané.   Citace: Po poslední roční snaze o zachování demokracie v naší v obci, jsme se rozhodli kandidovat do místního zastupitelstva v obci Blučina. Vše…

Sportovní areál a bazén Blučina

Obec Blučina k datu 1.5.2022 schválila zřízení příspěvkové organizace pro provoz plaveckého bazénu a sportovní haly. Sportovní areál Blučina Ve výběrovém řízení na místo ředitele / manažera se setkali celkem dvě žádosti na základě výzvy i přes trochu kontroverzní obeslání vybraných občanů, které bylo řešeno stížností na zastupitelstvu, kdy byli obeslání výzvou konkrétní občané, "kdy jejich aktivita…

Mladší žáci SDH Blučina- malý zázrak

  Děti do kroužku mladý hasič při spolku dobrovolných hasičů zavítaly poprvé v září 2017 po náboru na ZŠ Blučina, takže jsou to všichni spolužáci a kamarádi. Prostě fajn parta jak se sluší a patří. Tři děvčata mají navíc i rodiče u dobrovolných hasičů, takže požární sport dobře znají. Naše vesnička Blučina je skromná dědinka, hasičská zbrojnice není…

Otevřený dopis zastupitelům obce Blučina

Vážení zastupitelé, dovolujeme si Vám předložit tento OTEVŘENÝ DOPIS, jelikož se domníváme, že odpovědnost za současný stav dění je i na každém z vás. Občané Blučiny, kteří Vám dali důvěru je zastupovat, dali několikrát jasně a zřetelně najevo jak peticí, tak i svým podpisem pod referendum, že se jim nastolený proces a forma pronájmu Sportovního areálu Blučina…