Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iniciativa pro zachování Sportovního areálu Blučina pod správou obce Blučina.

 

Proč Iniciativa?

Jedním z hlavních důvodů vzniku iniciativy byl vyslovený záměr vedením obce Blučina pronajmout novou sportovní halu, bazén a přilehlé pozemky soukromé společnosti na 25 let a současně i neutěšený stav provozu. Na podzim se již pan starosta nechal slyšet, že od léta 2020 jedná se zájemcem o pronájmu sportovní haly a bazénu, a že vedení obce plánuje celý areál na základě této žádosti pronajmout.

Na základě stavu vznikla občanská iniciativa pro zjištění názorů spoluobčanů. Tato iniciativa zveřejnila mezi občany na veřejné skupině facebooku “Blučiňáci” dotazník, zda o pronájmu Sportovního areálu Blučina občané vůbec mají informace a jaký na pronájem mají názor. Co nedělala obec, udělali občané.
Drtivá část občanů informace neměla žádné, i když se jich to velmi výrazně týkalo.
Na této blučinské skupině “Blučiňáci”, kam má svobodný přístup vedení obce i většina zastupitelů a má celkem přes  500 členů svázaných s Blučinou, se rozběhla intenzivní debata na téma pronájmu. Na základě této debaty teprve následně pan starosta, místo připravovaného zastupitelstva, svolal na téma pronájmu besedu s občany. Není tedy zcela přesné, že by debaty vznikly na privátních skupinách, nebo se zakládaly na nepravdách.
Občané diskutovali tam, kde to bylo občanům obce umožněno, není cenzurováno. 

Z tohoto vznikla Iniciativa občanů, kteří chtějí zachovat provoz pod správou obce Blučina primárně ve prospěch občanů Blučiny.

Kdo je iniciativa?

Politicky nezávislá skupina občanů se snahou za udržení provozu krytého bazénu a sportovní haly jako Sportovního areálu Blučina pod správou obce Blučina se zájmem a snahou udržet provoz i jako komunitního centra občanů obce 

Co udělala Iniciativa?

 • elektronický dotazník (která informovala občany obce a zjistila stav obeznámení s informovaností kolem bazénu a Sportovní haly)
 • Petici (426 hlasů, a přes 300 místních občanů) kterou zastupitelé nereflektovali.
 • REFERENDUM – spustila podpisy referendum s podporou 824 občanů obce!
 • Vydala výtisk Bazénového zpravodaje na vlastní náklady, jako jednorázové informování občanů u Historii, současném stavu, záměru obce a vizi v budoucnost

 

Ať nerozhoduje 8 zastupitelů, ale 1700 voličů samo rozhodne o budoucnosti sportovního areálu!

 

Za nás v referendu při podzimních 8 a 9. 10 volbách volíme:

NE

Nechceme dlouhodobý pronájem a chceme zajistit provoz pod správou obce ve prospěch místních občanů!

 

 

 

Cíle: 

 • Udržení provozu Sportovního areálu Blučina pod správou obce
  • Proč: nemůžeme sledovat pouze ekonomiku, ale i komunitní důsledky 
  • pouze pod správou obce můžeme lépe areál dále rozvíjet
 • Zlepšení ekonomické soběstačnosti provozu sportovního areálu Blučina
  • Proč: jsou i jiné varianty řízení, které mohou zajistit soběstačný provoz v souladu občanů
  • Pronajmout ANO/NE? Společnost ve vlastnictví 100% obce ANO. Dlouhodobý pronájem komerčnímu či cizímu subjektu NE
 • Zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb
  • podpora investic s dotacemi i bez s podporou místních obyvatel i firem do zkvalitnění prostoru
 • Zvýšení možností komunitního centra pro sport a volnočasových aktivit

Je spousta cílů i vizí jak s objekty Sportovního areálu Blučina ve vlastnictví občanů a správě obce dále pracovat.

Podpořte nás a udělejme tyto prostory přínosnějšími!