Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jarní rovnodennost

Letos začíná astronomické jaro (Jarní rovnodennost)  20. března, avšak podstatně dříve než v minulém roce. Astronomové spočítali počátek jara na 5:30h.

 

Rovnodennost nastává stavem, kdy je slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.

 

Jaro vítej.