Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jihomoravský kraj schválil 5.12. 2023 financování obchvatu Blučina za téměř 1mld Kč

Obchvat Blučiny bude!

Téměř 4,5 kilometru nové silnice, dvě křižovatky, tři sjezdy, pětice mostů. Investiční záměr jihomoravských silničářů k výstavbě dnes odsouhlasili krajští radní. V tiskové zprávě o tom informovala hejtmanova mluvčí Alena Knotková.

https://www.jmk.cz/content/28919

Téměř 4,5 kilometru nové silnice, dvě křižovatky, tři sjezdy, pětice mostů. Radní kraje na svém jednání 5. prosince 2023 odsouhlasili investiční záměr jihomoravských silničářů k výstavbě obchvatu Blučiny.

Obchvat Blučiny se chystá už delší dobu. „Máme stavební povolení a díky obci vykoupené pozemky. Projekt je tak nachystán k tomu, abychom mohli udělat podstatný krok, a to dokončit dokumentaci a zahájit samotnou výstavbu. Stavba obchvatu přijde na jednu miliardu korun včetně DPH. O financování jednáme s ministerstvem dopravy, protože tato silnice v podstatě slouží jako spojka mezi D2 a D52, a budeme v této věci jednat i zítra s vládou. Jsme také připraveni na obchvat čerpat evropské peníze z IROP,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Jak následně dodal, do dnešního dne kraj od obce vykoupil 225 pozemků v ceně 30,4 milionu korun. Prosincové zastupitelstvo (14. prosince) pak bude rozhodovat o poslední sadě výkupů – dvaceti pozemků s kupní cenou 5,4 milionu. Dohromady tedy půjde o 245 pozemků v ceně cca 36 milionů korun.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje už má projekt na stavbu obchvatu. „Obchvat bude začínat u dálniční křižovatky a dál povede severně od obce územím nivy Litavy. Na stávající silnici II/425 se napojí okružní křižovatkou u benzinové pumpy mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi. Do země se takříkajíc kopne v roce 2025, dokončení stavby předpokládáme za tři roky,“ konstatuje náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha. Jak dodává, součástí stavby jsou nejen dvě křižovatky, tři sjezdy, pět mostů (čtyři mosty na hlavní trase, jeden most na silnici III. třídy), ale také přeložka silnice III/41614 v délce téměř půl kilometru. Délka úprav ostatních navazujících pozemních komunikací je 1,418 km.

Obyvatelé Blučiny záměr kraje vítají. „Chtěl bych poděkovat současnému vedení kraje. Možná to zní nadneseně, ale není – obyvatelé Blučiny a okolních obcí nemohli dostat lepší vánoční dárek,“ komentuje informace o rozjetí projektu starosta Blučiny Jan Šenkýř. Jak následně dodává, pro obec s více než dvěma tisíci obyvatel obchvat vyřeší dlouholeté mimořádné zatížení těžkou dopravou. „Blučina se prakticky celá rozkládá podél silnice druhé třídy. Mnoho domů je zde 150 let starých a nachází se v bezprostřední blízkosti této komunikace. V extrémním případě v nejužších místech v Komenské ulici jsou domy od rušné komunikace vzdáleny jen 70 centimetrů,“ popisuje současnou situaci starosta.

Jihomoravští silničáři obchvat připravují jako dvoupruhovou silnici. V příštím roce projekt kraj doprojektuje a vysoutěží, proto se začne stavět až v roce 2025. Navíc se v příštím roce musí také udělat přeložky vysokého napětí.

Mapy: kudy vede obchvat ZDE


Dovoluji si tedy takto poděkovat úspěšné práci zastupitelům, radním, panu starostovi a pracovníkům kanceláře obce za dobře odvedenou práci. Konečně jsme se posunuli jsme se zásadně ve zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění bydlení v Blučině.

Petr Kubeš

Mapa obchvatu dle projektu:


Jižní obchvat Brna mezi Modřicemi a Rajhradem – Jižní tangenta Brna – dálnice D52

Ještě většímu odlehčení dopravy dojde v budoucnu také s realizací Jižní dálniční tangenty D52, kdy by měla dálnici D2 a silnici D52 u Rajhradu na Mikulov (Vídeň) propojit brněnská dálniční Jižní tangenta, která bude o několik kilometrů severněji od Blučiny mezi Modřicemi a Rajhradem u Brna.
Má začínat rozštěpnou křižovatkou u Rajhradu, kde se dálnice D52 nyní mění na I/52 a pokračuje přes Modřice jako Vídeňská ulice, kde dojde k výstavbě nové dálniční tangenty MÚK Chrlice II na D2 ve vzdálenosti 4,4km. Tato část D2 až k Brnu by se měla také zkapacitnit o další jízdní pruhy.  ŘSD předpokládá zprovoznění tangenty v roce 2031.

Informace ŘSD Jižní tangenty dálnice D52