Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontrolní den

Kontrolní výbor ve složení Petr Kubeš, M.Čaňová a L. Sklenář, provedl 15.2.2023 v odpoledních hodinách setkání na obci oficiálním převzetí podkladů kontrol bývalého kontrolního výboru, kterému předsedal pan Jiří Mífek.

Kontrolní výbor vzal na vědomí provedené kontroly a zápisy z těchto kontrol za minulé volební období.

Nový kontrolní výbor následně provedl kontrolu úplnosti dokladů zápisů zasedání obce Blučina a kontrolu zápisů rady obce od začátku nového volebního období (10/2022).

Výsledkem jednání a provedené kontroly bude vyhotovená zpráva, která specifikuje převzaté informace, případně zjištěné nedostatky .

P.Kubeš