Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Moravané pro Blučinu kandiduje

Blučinská skupina nezávislých občanů, kteří se také podíleli i na zajištění demokratických práv občanům obce v roce 2021 formou referenda o sportovním areálu v Blučině, oznámila kandidaturu do obecního zastupitelstva s podporou strany Moravané.

 

Citace:

Po poslední roční snaze o zachování demokracie v naší v obci, jsme se rozhodli kandidovat do místního zastupitelstva v obci Blučina. Vše co jsme pro občany doposud konali, bylo ze srdce pro zachování víry v demokracii, kdy určitá rozhodnutí vedení obce přesahující rámec mandátů, by měli posoudit i sami občané a nemělo by jím být upíráno právo demokratické volby.
Bohužel vedení obce nereflektovalo žádný z názorů občanů a až námi vyvolané referendum jako poslední možnost, umožnilo se občanům svobodně rozhodnout.
Pro tyto skutky, kdy současné vedení obce (červenec 2022) není v souladu s občany a nadále vede svoji kampaň pro sebe bez občanů, kandidujeme do podzimních voleb místní samosprávy.
Volíme demokracii, slušnost a přicházíme s plánem, volíme nezávislé kandidáty č.3 s podporou strany Moravané.

Odkaz na jejich oficiální sdělení.

https://www.facebook.com/Moravan%C3%A9-pro-Blu%C4%8Dinu-103245812500036/