Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Názor k jednání-Otevřená výzva zastupitelům k řešení FVE v obci.

V Blučině 19.12.2022

Vážení kolegové zastupitelé

V úterý 20.12. 22 se máme sejít na zasedání ZO a řešit některé aktuální požadavky potřeb obce.

Jedním z neméně důležitých bodů je energetická koncepce obce,  pořízení fotovoltaiky na sportovní areál i nákup elektrického vozu pro potřeby sportovního areálu Blučina.

Chtěl bych Vám nabídnout zamyšlení z vlastní několikaleté zkušenosti oblasti vlastního provozu fotovoltaických systémů.

Je skvělé, že pan starosta po apelacích v minulých zastupitelstvech zařadil na jednání zastupitelstva bod o schválení požadavku na energetický audit (místní energetickou koncepci obce). Osobně již nějaké zkušenosti z reálným provozem fotovoltaických systémů za sebou mám a často i u osob, které jsou nakloněni této sluneční energii chybí seznámení z reálné praxe a jejich úskalí. Bohužel od prodejců se často zájemce dozví pouze obchodní propagace, které s reálným provozem a využitím mají značně nadsazené informace. I přesto je posouzení vhodnosti a zvýšení energetické efektivnosti potřeba u každého objektu.

I proto jsme  diskutovali a pan T. Trávníček jako zastupitel několikrát navrhoval provedení energetického posouzení možností na budovách obce,  kdy na základě poskytnutí spotřeby energií jednotlivých obecních objektů, dostupnosti vhodných prostor (např. pro umístění FVE panelů,  nebo jednotky tepelného čerpadla) dojde k návrhům možných řešení energetických úspor i s nasazením možných instalací  různých variant řešení a postupů.

Tímto by jsme následně investicemi do změn do budoucna snížili nákladovost provozu budov a zmenšily energetickou závislost na novodobých komerčních trzích s energiemi a snížili tak nákladný provoz a zůstalo by více prostředků na další potřeby občanů.

Konečně můžeme o návrhu provedení energetického posouzení hlasovat.

Osobně toto posouzení MUSÍ provést každý investor. Domnívám se, že je vhodné energetický audit všech obecních budov podpořit. V případě realizace, jsou i tyto energetická posouzení částečně hrazené dotacemi.

S ohledem na energetické zvýšení efektivity, jsme sami několikrát zvažovali nákup vozu (OA) na elektrický pohon. Po zvážení přínosů a nákladů, jsme ale zatím od záměru upustili pro vysokou pořizovací cenu.

Výše dotace 300 tis na elektrický osobní automobil (eOA) kdy jeho ceny přesahujícího často 1 mio korun, se obecně jeví v současných cenách jako dosti nerozumná, pakliže nemáme volné finanční zdroje, nebo nemáme zdroje a přebytky vlastní el. energie.

Jako obec možná máme finanční zdroje, ale již ne vhodnou energii, kdy musíme prvně podpořit investice do výroby/výstavby, než do spotřeby.

Domnívám se, že v první fázi musíme investovat do výstavby zdrojů el. energie (např FVE) a až následně uvažovat o elektrifikaci vozového parku z přebytků. Vozový park pak současně slouží jako úložiště elektrické energie, což v současné chvíli nemáme.

Při dlouhodobém nárůstu cen el. energií díky potížím v Německu a Francii již v roce 2021 a rušení rozdílů v cenách zvýhodněných sazeb tarifu VN/NT el. sítě, se nákup elektroaut více znevýhodňuje a spíše se musíme postarat o nové vlastní zdroje výroby a skladování el. energie, než budeme o pořízení elektroaut sami uvažovat.

Pro nás, zastupitele, musí být prioritním úkolem schválit správné investice financí obecního rozpočtu do energetického posouzení vhodnosti změn na obecních budovách.

Následně co nejdříve schválit investice do zefektivnění provozu a současně vlastní výroby elektrické energie a až v poslední fázi investice do energetických zařízení, jako elektrické auto(a) s dotacemi, či bez. Sami se zavazujeme v rozpočtovém provizoriu 2023 v maximální míře dbát na hospodárnost vynakládání finančních prostředků a to mějme na paměti.

 Fotovoltaika by měla být na každém objektu, je sice nákladná na pořízení, ale investice se vrací každým dnem, kdykoli trochu vysvitne slunce. Proto by  nejen provoz sportovního areálu měl běžet prioritně z fotovoltaických zdrojů, tak jako i ostatní objekty.

Je nicméně třeba konat rychle, protože provozovatelé distribuční sítě omezují a v řadě lokalit již omezili připojení nových FVE do distribuční sítě. I tak je to stále řešitelné. 

Prosím aby jste tedy vážili svůj hlas pro logiku kroků od posouzení, investic do úspor, do vlastní výroby a až následně do spotřeby a využití přebytků, třeba nákupem elektroaut. Pořízení elektroauta pro provoz sportovního areálu přece není nezbytností v jeho finanční situaci i když by to znělo pěkně.

Děkuji, že jste dočetli až sem a prosím zamysleme se.

Co k debatě je vždy.

Petr Kubeš

zastupitel