Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Otevřený dopis zastupitelům obce Blučina

Vážení zastupitelé,

dovolujeme si Vám předložit tento OTEVŘENÝ DOPIS, jelikož se domníváme, že odpovědnost za současný stav dění je i na každém z vás.

Občané Blučiny, kteří Vám dali důvěru je zastupovat, dali několikrát jasně a zřetelně najevo jak peticí, tak i svým podpisem pod referendum, že se jim nastolený proces a forma pronájmu Sportovního areálu Blučina takto nelíbí a vedení obce nadále podniká kroky i zcela zjevnou nečinností, vedouci k poškození jak dobrého jména tak, morálních zasad a zbytečných finančních ztrát ve svěřené odpovědnosti a majetku obce a občanů. Apelujeme takto na vaše morální zásady, kdy není jen tak možné nečinně přihlížet a nechat likvidovat nečinností svěřený majetek občanů, minimálně po dobu, než dojde ke konečnému rozhodnutí o další budoucnosti Sportovního areálu Blučina.

 

 

Občané obce Blučina jako Občanská iniciativa,

Přípravný výbor referenda, Petiční výbor a přátelé

iniciativa@blucina.eu, www.blucina.eu/iniciativa

Příloha:

OTEVŘENÝ DOPIS ČLENŮM ZASTUPITELSTVA OBCE BLUČINA