Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pár postřehů k letáku pana starosty a „Kandidátů zpod kopca“

Můj postřeh k volebnímu letáku „Kandidáti z pod kopca „
V úvodu letáku je konstatováno že, (citace) :
“ …..Jedná se o kandidátku, která  vznikla nově a je sestavena z občanů obce …..“
Po rozložení letáku se čtenář dozví co všechno tato nově vzniklá strana dokázala v končícím volebním období, kdy ještě neexistovala, stihnout realizovat .
?  ?  ?
Tedy dokázali něco, když neexistovali.
Tento postřeh by nevznikl, kdyby v úvodu byl text :
 “ Jedná se o kandidátku, která vznikla nově a je sestavena z občanů naší obce , kterým není život a fungování obce lhostejný. V našem kolektivu tohoto nového seskupení nezávislých kandidátů  jsou, jak stávající zastupitelé,  tak noví kandidáti, kteří se chtějí zapojit do dění v obci.  

Dále se čtenář dozví v bloku “ Co jsme zrealizovali “ 
Je zde jen MY – MY – MY ….. vždyť to bylo zastupitelstvo – kolektiv lidí z různých volebních stran,  –  výsledky nejsou jen jedné volební strany.
 ?  ?  ?
Tento postřeh by nevznikl, kdyby  text zněl :
“ Stávající zastupitelstvo, kde jsou naši kandidáti jeho členy,  zrealizovalo „
nebo :
„Naši kandidáti ,kteří jsou členy stávajícího zastupitelstva, se přičinili o zrealizování „
 
Chceme pouze poukázat na používané praktiky, které se nám voličům nelíbí a lidé by si měli uvědomit, že tato cesta není správná.
To je můj příspěvek na stránky „Moravané pro Blučinu.“
Děkuji a hezký den.
L.SKL.