Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poděkování zastupitelů obce za rok 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte nám Vám poděkovat a vnést trochu zamyšlení.

Rok 2023 byl pro mnohé z nás jistě náročný, zejména po stránce nepředvídatelných okolností a tím i třeba zvýšených nákladů na běžný život, ať již vezmeme udržení tepla domova, či zajištění základních potřeb. Stále více si takto začneme uvědomovat, jak křehký může být náš životní prostor, ve kterém společně žijeme a sdílíme ho mezi sebou. Je namístě uvědomit si, že i naši prarodiče i rodiče se zasadili v náš prospěch a  my přemýšlejme, jak zase můžeme podpořit život budoucí a život příštích generací ve společném prospěchu.

VELKÝm vánočním dárkem nám všem je odsouhlasení Jihomoravského kraje poskytnout dotaci na stavbu obchvatu obce Blučiny, což je výtečná nová zpráva právě koncem roku. Stavět by se mohlo začít již od r 2025 a o to jsme se mnoho let společně snažili.

Velký dík patří píli našemu vedení obce i s panem starostou, tak zastupitelům obce, kteří trvale obchvat podporovali, ale neméně také i pracovníkům kanceláře obce kteří, se prací zasadili o zdárnou administrativu obchvatu.

In memoriam chceme také i takto vyslovit poděkování Josefu Srnci, našemu bývalému dlouholetému starostovi, který za svého působení z lidu vytrvale držel myšlenku řešení obchvatu obce a jsme mu za to s díky „Jožko, děkujeme !

Je třeba si o to více uvědomit, že společnými silami můžeme i jako jednotlivec společný prostor měnit k lepšímu ! 


Do celého konceptu spokojeného bydlení v Blučině nám tak přispívá i projekt výstavby bezpečného přechodu přes Litavu ke sportovnímu areálu a bazénu. Je mnoho úkolů i plánů, se kterými by jsme Vás jako vaši zastupitelé rádi seznamovali a které pro blaho občanů řešíme i na vaše osobní náměty. Stačí shlédnout občasné informace na www.Blucina.Eu s některými videozáznamy jednání zastupitelů a budete s námi při jednáních o vašich záležitostech.

Vše co konáme, jako Vámi zvolení zástupci, vnímáme jako poslání, že máme co společně nabídnout ke zlepšení života v obci i když prosazení některých změn, by bylo mnohdy i pro Dona Quijota nesplnitelné. 

V nadcházejícím období vánoc, konce roku a zimního klidu, přejeme Vám krásné chvíle odpočinku se svými nejbližšími, aby jsme v novém roce 2024 mohli ve zdraví a odpočati jít vstříc novým plánům i úkolům.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2024.

za kolektiv Moravané pro Blučinu, Ing. Ladislav Sklenář a Petr Kubeš