Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Připomínky k zastupitelstvu č.5

Zastupitelstvo bylo svoláno mimo standartní plán z důvodu schválení dokumentu, který byl zpracován s chybou.

Zásadní připomínka jako zastupitele přikládám znění rozporovaného dokumentu, který rada obce opět schválila a předložila zastupitelům.

PLÁN UDRŽITELNÉMOBILITY OBCE BLUČINA2023–2030   
bod 2.5. 2.5 Analýza silniční dopravy
již v minulém předloženém dokumentu vedením obce zastupitelům jsme připomínkovali, že se dokument nezakládá na skutečnosti, zejména vytížeností dopravy v obci jako spojnicí zejména mezi silnicemi D2 , D52 a silnicí 425, která za posledních 10let násobně narostla a velmi ztížila životní podmínky občanům v obci.
Analýza vůbec nereflektuje vznik nových spedičních uzlů přepravců DPD/PPL, překladiště přepravců DBshenker a dalších,  a dále nereflektuje výstavbu velkoobjemových překladišť CTPark převyšující násobně skladovací stávající prostory přepravců a tím je predikováno následné zvýšení dopravy v obci a tím spojené zhoršení bezpečnosti.
Jelikož je tento dokument opětovně předkládán ke schválení zastupitelům v návaznosti na získání dotací, je podivné, že se vedení obce vůbec nezabývalo nad připomínkami, předloženými již při minulém předložení a doplněním tohoto  dokumentu v zájmu občanů.
Dokumenty vydáváme a schvalujeme, které by měly reflektovat stav v obci vzhledem k jejímu aktuálnímu stavu i budoucnosti a je tedy s podivem že z důvodu přetížení dopravy obcí nic takového v tomto dokumentu nezmiňujeme a tedy ani o tomto stavu v tomto dokumentu neinformujeme. 

Dokument v tomto bodu nereflektuje aktuální stav a bude problematické jakkoli tento fakt napravit, bude li tento dokument využíván jako součást další dokumentace dopravních projektů. 

V části priorit vůbec nezmiňuje potřebu zbudování obchvatu obce!
Proč vedení rada obce schválí dne 26. 9. 2023 neúplný dokument a  předkládá zastupitelům v tomto dokumentu zavádějící informace?

bod 4.1
Prioritní oblast efektivita veřejné dopravy v obci
Je smutné, že tento dokument obce Blučina také vůbec nezmiňuje ztížené možnosti občanů využívat veřejnou dopravu směr Brno s jeho složitostí a náročností na přestup pro každodenní činnost
I když v dokumentu obec Blučina jasně popisuje jeho spádovou oblast na Brno přes dálnici D2. 
To jako stále upřednostňujeme dopravu osobními vozidly přes D2 bez jakékoli logiky a ještě o tom vydáme dokument že je to takto v pořádku a jen budeme lépe občany informovat? 
Radě obce nevadí ztížené možnosti každodenní přepravy občanů do Brna?

Add Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..