Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Referendum

ROZHODNĚTE O DLOUHODOBÉM PRONÁJMU NA 25let  KRYTÉHO BAZÉNU A SPORTOVNÍ HALY V BLUČINĚ

Pokyny k vyplnění a odevzdání podpisových archů pro konání referenda.

K uskutečnění referenda potřebujeme získat podpisy alespoň od 600 občanů s trvalým bydlištěm v Blučině. Není to málo, proto Vás prosíme, pomozte nám některé z nich získat a oslovte s žádostí o vyplnění svoji nejbližší rodinu či přátele. DĚKUJEME!

 

  • Podepisovat se mohou jen osoby s trvalým bydlištěm v Blučině, které jsou starší 18 let. Mohou se podepsat jen 1x.
  • Aby byl Váš podpis platný, je dle zákona nutné vyplnit všechny požadované údaje čitelným způsobem (nejlépe hůlkovým písmem) a podepsat se. Nekompletní či nečitelné údaje automaticky zneplatňují Váš podpis a nemůžeme ho započítat.
  • Vyplňte údaje správně a zodpovědně a pouze 1x, „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta obcí do výše 3 000 Kč.“
  • Můžete odevzdat arch podepsaný pouze Vámi, není potřeba zaplnit všechny řádky. 
  • Podpisový arch prosím odevzdejte nejpozději 25.7. 2021 na některou z adres uvedených níže.
  • Váš podpis Vás nezavazuje k účasti v referendu ani k tomu, jak budete v referendu hlasovat. Svým podpisem pouze podporujete konání referenda, dáváte sobě i dalším občanům možnost (ne povinnost) rozhodovat.
  • Cílem je, aby se referendum konalo v rámci podzimních voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Referendum tedy nebude pro obec Blučinu znamenat téměř žádnou finanční ani organizační zátěž. Zároveň platí, že pokud přijdete hlasovat k volbám, není nutné účastnit se referenda a naopak.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nám napište na: referendum@blucina.eu

 

 

Vydané články:
[catlist  name=referendum   orderby=date]