Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sportovní areál a bazén Blučina

Obec Blučina k datu 1.5.2022 schválila zřízení příspěvkové organizace pro provoz plaveckého bazénu a sportovní haly.

Sportovní areál Blučina

Ve výběrovém řízení na místo ředitele / manažera se setkali celkem dvě žádosti na základě výzvy i přes trochu kontroverzní obeslání vybraných občanů, které bylo řešeno stížností na zastupitelstvu, kdy byli obeslání výzvou konkrétní občané, „kdy jejich aktivita měla za následek zmaření záměru ZO Blučina areál pronajmou firmě se zájmem do areálu investovat“ a kteří se podíleli na snaze o vyhlášení občanského referenda v obci Blučina o pronájmu bazénu a sportovní haly.

Vybrána byla paní Lenka Kubíčková valnou většinou rady obce, která doposud provozovala bazén jako správce pod Obcí Blučina.

Do ustanovujících pozic rady a kontrolního výboru , které bylo vyhlášeno pouze prostřednictvím místního zpravodaje, bylo vybráno několik občanů a na zveřejnění čekáme.

Kam se bude ubírat nově zřízený subjekt který má na starosti kompletní provoz?

Věříme že i přes kontroverzní politické dění kolem celé záležitosti bazénu a sportovní haly bude celý provoz nasměrován k prospěchu občanů a aktivity nového vedení povedou z optimalizování provozu celého areálu.