Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Sportovní areál Blučina

woman holding camera standing near people

Zastupitelstvo č.9

Pan starosta rozhlasem vyhlásil konání zastupitelstva na 25.6.2024. Zastupitelé nebyli sezváni obvyklou cestou emailem, ale ponechal vše pouze na rozhlase a elektronické vývěsce webu obce. Jakého webu, nového nebo starého???? Bohužel jak byli občané zvyklí, odkaz na videopřenos v den konání nebyl k dispozici. Zde videopřenos zastupitelstva obce Blučina 25..2024: Ano, rada obce rozhodla, že…

Iniciativa pro zachování Sportovního areálu Blučina pod správou obce Blučina.

  Proč Iniciativa? Jedním z hlavních důvodů vzniku iniciativy byl vyslovený záměr vedením obce Blučina pronajmout novou sportovní halu, bazén a přilehlé pozemky soukromé společnosti na 25 let a současně i neutěšený stav provozu. Na podzim se již pan starosta nechal slyšet, že od léta 2020 jedná se zájemcem o pronájmu sportovní haly a bazénu,…

Zadávací dokumentace výběrového řízení „Provoz Sportovního areálu Blučina“

Jedná se o neoficiální kopii podmínek pro výběrové řízení na Provozovatele Sportovního areálu v Blučině. Původní zadání jsou velmi špatně vyhledatelná, byla zveřejněna na: ted.europa.eu - veřejné zakázky nen.NIPEZ.cz - vlastní dokumentace (některé archivy mají poškozená data) Pro přehlednost jsme kopii umístili sem na pracovní server. Zakázka: č. P21V00016853 Provoz Sportovního areálu Blučina Předpokládaná hodnota (bez DPH): 202 099 664,15 Kč Lhůta…

Petice za zachování provozu sportovního areálu Blučina pod správou obce

K poslednímu dni června 2021 byla petice ukončena s výsledkem 465 hlasů pro zachování provozu pod správou obce. Tímto značná část občanů, voličů užívající areál ke sportu a relaxaci dala najevo, že nesouhlasí se záměrem zastupitelů , aby se areál dlouhodobě pronajal soukromému subjektu na dobu 15-25let. Bohužel Zastupitelé obce Blučina nereflektují zájem a žádost skoro…

Chcete pronajmout sportovní areál?  Není Vám lhostejný osud bazénu?

    Obec Blučina má sportovní areál (dříve Krytý bazén Blučina), který byl postavený před více jak 42 lety v akci „Z“, který nám mohou závidět okolní obce, v podstatě máme sportovní komunitní centrum pro všechny věkové kategorie, které si jiné obce teprve budují. Je to jediný takovýto objekt ve vlastnictví obce. Před 3 lety začala areál provozovat obec a objekt si oblíbila velká část občanů, využívají ho nejen ke sportování, plavání, saunování, ale v neposlední řadě i k návštěvě dětského hřiště. Nyní se vedení rozhodlo areál pronajmout. Nastává otázka proč? Proč se budeme zbavovat komunitního centra, na které už nebude mít obec vliv? Je to snad v souvislosti s novou postavenou sportovní halou? Je to proto, že se vedení zaleklo haly, která je postavená bez dotací? Zalekli se velkého úvěru? Nákladu na provoz nebo snad nevyužití haly? Všude v okolí vyrůstají další a další haly s lepším zázemím? V srpnu 2020 bylo pompézní slavnostní otevření haly a příslib jak budou moct občané halu a bazén navštěvovat. Proč nezkusit provoz aspoň nějaký rok, proč se všeho hned zbavovat? Proč nedat možnost občanům a návštěvníkům, aby dokázali, že mají o areál zájem? Občanů se nikdo neptá, nemají možnost se vyjádřit, diskutovat. Rozhodnout o tom mají zastupitelé, kteří nejsou všichni úplně objektivní. Ten potřebuje od obce to a jiný zase něco jiného. Ví občané o co příjdou? Nebudou moct navštěvovat dětské hřiště, jen tak si posedět u kávy nebo občerstvení za rozumnou cenu. Skončí příměstské tábory, Den dětí, Pálení čarodějnic, Vinobraní, aqua-aerobik, kroužek plavání a Plavecká škola, která má 42 letou tradici. Vedení obce se ohrazuje tím, že areál je černá díra. Ano, co si budeme nalhávat, bazén nikdy a nikde nebude výdělečný, už když se stavěl, byli si toho vědomí, ale dělali to pro občany. Musí na něho vydělávat ostatní služby v areálu. Nemůžeme dávat dohromady náklady na provoz a rekonstrukce, které se 20 – 40 let nedělaly, což vedení obce dělá, musíme to zohlednit a rozpočítat do více let.  Jeden příklad za všechny – oprava potrubí a rozvody pod bazénem v roce 2020, které je tu od začátku a po více než 40 letech se měnilo, se musí rozpočítat minimálně do 20 let a tak bychom mohli pokračovat. Měli bychom si položit otázku  kdo si areál pronajme? Pokud je v takovém stavu, že ho obec provozovat nechce a jaké budou ceny? Nemusíme ani moc přemýšlet a je nám jasné, že to nebudou takové služby jaké areál poskytuje teď. Již v prosinci na zastupitelstvu 16. 12. 2020 pan starosta naznačil, že zájemce má, dokonce potvrdil, že by chtěli udělat úpravy, zrušit posilovnu a přistavět wellnes, měli by se podílet na výstavbě lávky přes řeku. Zase vyvstává otázka, co to může být za zájemce? Možná, že už je vlastně rozhodnuto, sice se připravuje zadávací koncesní řízení na základě, kterého pak bude vyhlášeno výběrové řízení, ale není náhodou na míru konkrétní firmě, budoucímu provozovateli? Byla slíbena diskuze s občany, která, ale není dle pana starosty možná ani z právního ani z epidemiologického hlediska. Takže běžný občan, který nemá internet nebo nepřichází do styku s lidmi se o ničem nedozví. Na zastupitelstvu 31. 3. 2021 zazněla připomínka, že tento pronájem se dotkne všech občanů Blučiny, areál, který byl postaven v akci“Z“ má historickou hodnotu. Pan starosta oponoval tím, že si to nemyslí, v opačném případě by očekával petici 2 260 občanů (což není ani možné, je zde velká část dětí a ne všichni s tím nesouhlasí).   Co napsat závěrem? Apelujeme na zastupitele, aby při hlasování nemysleli na své osobní potřeby, ale aby mysleli na spoluobčany, kteří, je volili, na děti a dospělé, kteří nebudou mít kde sportovat, trávit volný čas pod dohledem, nebudou mít možnost přijít do areálu jen na chvíli relaxovat a občerstvit se při procházce. Nedívají se jen na finanční stránku, ale hlavně na tu lidskou, přehodnotí svoje rozhodnutí a umožní lidem dál navštěvovat a sportovat za rozumné ceny. Od toho tu areál je a to si občané zaslouží. Je zde spoustu možností jak rozšířit služby, které nás nebudou stát žádné náklady například zřídit informační centrum, pořádat více kulturních a sportovních akcí, prázdninové večery, pronájem venkovního areálu na oslavy a další nápady i z řad občanů. Prosíme občany, kterým není lhostejný osud areálu, aby vyjádřili svůj názor a bojovali za to, aby areál a služby zůstali dál v provozu obce Blučiny, aby se dál mohl rozvíjet sportovní a kulturní život obyčejných občanů a dětí.     Malá anketa k tomuto tématu ZDE.