Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ustavující zasedání nového zastupitelstva Obce Blučina

Dne 17.10.2022 v 18 h bylo svoláno ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce Blučina.

Vlastní zasedání mělo za úkol zvolit starostu, místostarostu, obecní radu a členy do výborů.

Novým zastupitelům byl předem oznámený průběh volby vedení a členů rady formou tajného hlasování. Na začátku ustanovujícího zasedání ale zastupitelé Zpod Kopca, Domovina a KDU-ČSL odhlasovali formu hlasování na veřejné.

Starostou obce se stal Jan Šenkýř

Místostarostou Petr Závodník

Radní byli zvoleni:  O. Jochmanová, Fr. Kugler a J.Urbánek

Do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen T. Trávníček

Do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen P. Kubeš