Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Video přenos 18. zastupitelstva obce Blučina – květen 2021

5.5.2021

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce
 4. Předběžné oznámení záměru pronajmout sportovní areál Blučina
 5. Nakládání s nemovitým majetkem obce
  1. Směna částí pozemků p. č. 141/1, p. č. 142/1 a p. č. 137/1
  2. Prodej části obecního pozemku p. č. 952/1 a pozemku p. č. 959
  3. Prodej části obecního pozemku p. č. 1776/1
  4. Revokace usnesení 12/4. 2. ze dne 29. 4. 2020
 6. Prezentace studie proveditelnosti hasičské zbrojnice Blučina
 7. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice Blučina
 8. Podání žádosti o dotaci na nákup automobilové hasičské stříkačky
 9. Síť sociálních služeb ORP Židlochovice
 • Různé
 • Diskuze
 • Závěr

Videozáznam lze posouvat podle uvedených bodů k jednání zastupitelstva.