Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Volební leták Moravané pro Blučinu

Volební leták Moravané pro Blučinu.

Co jsme měli na srdci sdělit občanům před volbami, jsme dali na volební leták, který jsme spoluobčanům roznesli.
 
Zakládáme si na pravdě, tedy tento leták obsahuje pouze věci skutečné, doložitelné a prokazatelné. Stav v obci nás přiměl se voleb účastnit a sdělit jak skutečný stav, protože jinou cestou se občané o stavu dění v obci dozvědět nemohou, tak i naše možnosti, plány a návrhy na budoucí období
Chcete li přispět a mluvíme i Vám ze srdce, podpořte nás ve volbách.
Změňme sami to, s čím nesouhlasíme!

I když jsou někteří spoluobčané udiveni a jiní pobouřeni, vše co jsme napsali je skutečnou realitou, které se jen některým nedostala k sluchu.

Bezpečně ale víme, že je ale mezi námi i řada občanů, kteří tento stav vnímají a jen nemají možnost jak svůj názor sdělit.  Jste li obdobného smýšlení jako my, podpořte nás ve volbách. Jsme kandidátka č.3 Moravané a hájíme zájmy a práva občanů!