Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zadávací dokumentace výběrového řízení „Provoz Sportovního areálu Blučina“

Jedná se o neoficiální kopii podmínek pro výběrové řízení na Provozovatele Sportovního areálu v Blučině.

Původní zadání jsou velmi špatně vyhledatelná, byla zveřejněna na:

ted.europa.eu – veřejné zakázky

nen.NIPEZ.cz – vlastní dokumentace (některé archivy mají poškozená data)

Pro přehlednost jsme kopii umístili sem na pracovní server.


Zakázka: č. P21V00016853

Provoz Sportovního areálu Blučina

Předpokládaná hodnota (bez DPH): 202 099 664,15 Kč
Lhůta pro podání žádosti o účast: 27.07.2021 9:00
Termín otevírání žádostí o účast: 27.07.2021 9:01

Dokumentaci stáhnete zde z našeho serveru.

Obsahuje: 

komercni certifikat_bez privatniho klice.cer
00.0 Dokumentace koncesního řízení_sgn.pdf
01.0 Příloha č. 1 DKŘ – Návrh smlouvy.pdf
01.1 Příloha č. 1 Smlouvy – Půdorysný plán Sportovního areálu Blučina.pdf
01.2.1 Příloha č. 2 Smlouvy – Vybavení předávané provozovateli.pdf
01.2.2 Příloha č. 2 Smlouvy – Fotodokumentace vybavení předávaného provozovateli cast 1-5/5
Příloha č. 2 Smlouvy – Fotodokumentace vybavení předávaného provozovateli
01.3 Příloha č. 3 Smlouvy – Specifikace základních investic.pdf
01.4 Příloha č. 4 Smlouvy – Geometrický plán pro účely vymezení předmětu smlouvy.pdf
01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace cast 1-14/14 – SLOŽKA S DOKUMENTY 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace
01.6 Příloha č. 6 Smlouvy – Specifikace doplňkových investic.pdf
01.7 Příloha č. 7 Smlouvy – Zadavatelem požadovaný rozsah využití areálu.pdf
02.0 Příloha č. 2 DKŘ – Kvalifikační dokumentace.pdf
02.1 Příloha č. 1 KD – Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti.docx
02.2 Příloha č. 2 KD – Předloha seznamu významných služeb.docx
03.0 Příloha č. 3 DKŘ – Předloha krycího listu žádosti o účast.docx
04.0 Příloha č. 4 DKŘ – Předloha krycího listu předběžné nabídky.docx
05.0 Příloha č. 5 DKŘ – Předloha krycího listu nabídky.docx
06.0 Příloha č. 6 DKŘ – Čestné prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy.DOCX
07.0 Příloha č. 7 DKŘ – Předloha pro zpracování kritérií hodnocení.docx
08.0 Příloha č. 8 DKŘ – Informace o zpracování osobních údajů.pdf

Zveřejněno: 01.07.2021 13:36,JUDr. Pavel Koukal


 

 

 

Soupis a odkazy na původní originály:

 1. komercni certifikat_bez privatniho klice.cer Originál
 2. 0122PL~2.RAR Originál
 3. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part13.rar Originál
 4. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part04.rar Originál
 5. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part06.rar Originál
 6. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part10.rar Originál
 7. 03.0 Příloha č. 3 DKŘ – Předloha krycího listu žádosti o účast.docx Originálzobrazit čistý text dokumentu (123 slov)
 8. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part12.rar Originál
 9. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part11.rar Originál
 10. 01.3 Příloha č. 3 Smlouvy – Specifikace základních investic.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (1291 slov)
 11. 00.0 Dokumentace koncesního řízení_sgn.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (6964 slov)
 12. 01.6 Příloha č. 6 Smlouvy – Specifikace doplňkových investic.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (89 slov)
 13. 01.7 Příloha č. 7 Smlouvy – Zadavatelem požadovaný rozsah využití areálu.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (553 slov)
 14. 08.0 Příloha č. 8 DKŘ – Informace o zpracování osobních údajů.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (1377 slov)
 15. 01.1 Příloha č. 1 Smlouvy – Půdorysný plán Sportovního areálu Blučina.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (117 slov)
 16. 01D1C1~1.RAR Originál
 17. 02.0 Příloha č. 2 DKŘ – Kvalifikační dokumentace.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (2067 slov)
 18. 04.0 Příloha č. 4 DKŘ – Předloha krycího listu předběžné nabídky.docx Originálzobrazit čistý text dokumentu (120 slov)
 19. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part08.rar Originál
 20. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part14.rar Originál
 21. 01.2.1 Příloha č. 2 Smlouvy – Vybavení předávané provozovateli.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (739 slov)
 22. 02.2 Příloha č. 2 KD – Předloha seznamu významných služeb.docx Originálzobrazit čistý text dokumentu (149 slov)
 23. 0122PL~4.RAR Originál
 24. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part05.rar Originál
 25. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part02.rar Originál
 26. 07.0 Příloha č. 7 DKŘ – Předloha pro zpracování kritérií hodnocení.docx Originálzobrazit čistý text dokumentu (98 slov)
 27. 0122PL~1.RAR Originál
 28. 01.4 Příloha č. 4 Smlouvy – Geometrický plán pro účely vymezení předmětu smlouvy.pdf Originálzobrazit čistý text dokumentu (16 slov)
 29. 05.0 Příloha č. 5 DKŘ – Předloha krycího listu nabídky.docx Originálzobrazit čistý text dokumentu (117 slov)
 30. 06.0 Příloha č. 6 DKŘ – Čestné prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy.DOCX Originál
 31. 01.5 Příloha č. 5 Smlouvy – TS a dokumentace.part09.rar Originál