Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Základní škola Blučina

Základní škola v Blučině chystá pro žáky tyto akce:

•Kurz Mladého cyklisty – 4.roč. – 25.4.2013

•Čarodějná škola – 30.4.2013

•Exkurze do ptačí záchranné stanice v Rajhradě – začátek května

•Školní výlet do Oslavan 17.5.2013

•Třídní schůzky – 22.5.2013

•Den dětí – 31.5.2013

•Vlastivědná exkurze do Brna – 5. ročník (koncem června)

•Focení – 18.6.2013

•Akademie – 25.6.2013

 

www.zsblucina.cz