Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č.2 – videopřenos zasedání ZO Blučina ze dne 7.3. 2023

Poznámka: ZO č.2 se mělo konat 28.2. 2023 ale z důvodu nemoci bylo odročeno na 7.3.2022

Program jednání

Otevřít videopřenos v samostatném okně můžete zde.

2. zasedání Zastupitelstva obce Blučina, které se bude konat v úterý 7. 3. 2023 od 18:00 v zasedací
místnosti radnice v Blučině, nám. Svobody 119.
Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Vyjádření k projektové dokumentaci staveb hal pro výrobu a skladování BLU4 a BLU5
 4. Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce
 5. Nakládání s majetkem obce
 6. 1. Prodej částí pozemku p. č. 328/1
 7. 2. Prodej části pozemku p. č. 952/1
 8. Projednání a schválení společné stupnice hodnot pro jednání zastupitelstva
 9. Projednání a schválení plánu práce zastupitelstva na volební období 2022 až 2026
 10. Projednání a stanovení náplně práce uvolněného místostarosty
 11. Dotace spolkům na rok 2023
 12. Podání žádosti o dotaci na stavbu lávky přes řeku Litavu
 13. Spolufinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky
 14. Rozpočet obce 2023
 15. Různé
 16. 1. Zpráva Policie České republiky o bezpečnostní situaci v obci
 17. Diskuze
 18. Závěr

https://youtube.com/live/YoKYGAGRx04