Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č.3 – videopřenos zasedání ZO Blučina ze dne 13.6. 2023

Program jednání

Otevřít videopřenos v samostatném okně můžete zde.3. zasedání Zastupitelstva obce Blučina, které se bude konat v úterý 13. 6. 2023 od 18:00 v zasedací
místnosti radnice v Blučině, nám. Svobody 119.
Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areál Blučina
 5. Pověření výborů k vykonávání kontrol příspěvkových organizací obce
 6. Nakládání s majetkem obce
  • 6.1 Prodej obecního pozemku p. č. 549/2
  • 6.2 Směna části pozemku p. č. 2849/1 a 2850
  • 6.3 Prodej pozemků pod tělesem obchvatu
 7. Účetní závěrka obce Blučina za rok 2022
 8. Závěrečný účet obce Blučina za rok 2022
 9. Síť sociálních služeb ORP Židlochovice
 10. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice
 11. Strategický rozvojový plán obce na volební období 2022-2026
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr