Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č.4 – videopřenos zasedání ZO Blučina ze dne 12.9. 2023

Program jednání:

Program:

Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areál Blučina

Základní škola – prostorové rozšíření

Koupě nemovitosti č. p. 17 a pozemků p. č. 5 a p. č. 6

Prodej části obecního pozemku p. č. 4493/1

Prodej části obecního pozemku p. č. 1066/1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 pro stanovení daně z nemovitosti

Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu mateřské školy

Podání žádosti o dotaci na stavbu Re-use centra

Zakladatelská smlouva svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Plán udržitelné mobility obce Blučina 2023-2030

Síť sociálních služeb ORP Židlochovice pro rok 2024

Otevřít videopřenos v samostatném okně můžete zde.