Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č.6 – videopřenos zasedání ZO Blučina ze dne 12.12. 2023 v17h

Program ZDE.

Program:

 1. Schválení programu,
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce
 4. Nakládání s majetkem obce
 5. 1. Směna části pozemku p. č. 4493/1
 6. 2. Směna části pozemku p. č. 905/7
 7. 3. Prodej pozemku p. č. 231/42
 8. 4. Prodej části pozemku p. č. 1066/1 před č. p. 29
 9. 5. Prodej částí pozemku p. č. 1066/1 před č. p. 37
 10. 6. Koupě části pozemku p. č. 198
 11. 7. Koupě části pozemku p. č. 200
 12. 8. Koupě části pozemku p. č. 210
 13. 9. Koupě nemovitosti č. p. 17 a pozemků p. č. 5 a p. č. 6
 14. Dotace spolkům na rok 2024
 15. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026
 16. Rozpočtové opatření č. 8
 17. Rozpočtová opatření roku 2023
 18. Rozpočtové provizorium 2024
 19. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 20. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 21. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 22. Směrnice pro poskytování benefitů uvolněným zastupitelům
 23. Různé
 24. 1. Komplexní pozemkové úpravy
 25. Diskuze
 26. Závěr

Otevřít videopřenos v samostatném okně můžete zde.