Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č.7 – videopřenos zasedání ZO Blučina ze dne 19.3. 2024 v18h.

Program:

Program: 

 • Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce
 • Rozpočtová opatření č. 9 a č. 10
 • Rozpočet  2024
 • Směna obecního pozemku p. č. 1959/12
 • Směna obecních pozemků v k. ú. Nosislav s doplatkem
 • Prodej části obecního pozemku p. č. 905/5
 • Prodej části obecního pozemku p. č. 1066/1
 • Prodej obecního pozemku p. č. 137/10 o výměře 108 m2 a části pozemku p. č. 141/2 o výměře 150 m2
 • Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice
 • Dodatek č. 3 a č. 4 stanov Dobrovolného svazku obcí Region Židlochovicko
 • Různé
 • Diskuze

Otevřít videopřenos v samostatném okně můžete zde.