Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zpravodaj Blučina

 

Obec Blučina začala vydávat dvouměsíční zpravodaj.

Zpravodaj je distribuován bezplatně v tištěné formě v místních potravinách a současně i oficiálně na elektronických stránkách obce http://www.blucina.cz/ .

Redaktorem zpravodaje pan. Petr Závodník, zpravodaj@blucina.cz

Chcete li si prohlédnout archiv těchto zpravodajů, naleznete je postupně zde: http://zivot.blucina.eu/zpravodaj-info/ nebo přímo zde v archivu: http://www.blucina.eu/zpravodaj/