Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zpravodaj

 

Obecní úřad v Blučině vydává pravidelný zpravodaj.

Zpravodaj tištěně osvětluje dění v obci a věříme, že přijde vhod, s dotazy se obracejte příp. na hlavního redaktora p. Petr ZÁVODNÍK.

Náměty do zpravodaje zasílejte na zpravodaj@blucina.cz.

 

Zpravodaj je dostupný v tištěné i elektronické podobě.

 

Věříme, že zpravodaj bude reflektovat nejen dění zpětně, ale i připravovaná dění, která stojí za seznámení.

Nezapomeňte na sekci AKTUÁLNĚ, kde publikujeme i informace přadané redakci od našich občanů obce Blučina.

Děkujeme.

 

Administraci elektronické publikace Blučinského zpravodaje má na starosti administrátor obecního úřadu p. Petr Kubeš (BlučinaNet) na emailu redakce@blucina.cz.