Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2013 07 08-zpravodaj

 

Opis zpravodaje

 

červenec, srpen 2013
Blučinský zpravodaj

Očista Výhonu
Dne 8.5.2013 proběhla v naší obci očista blučinské strany výhonu a zametli jsme si před vlastním prahem. Na návrh slečny Gábiny Sedláčkové jsem připravil letáčky a požádal zastupitelstvo OÚ o podporu a zveřejnění. Ty jsem rozvezl do obchodů a umístil na facebook a internetové stránky. Sraz všech účastníků byl u Akátové věže ve 13 hodin. Sešlo se asi 30 spoluobčanů všech věkových kategorií. Zastoupeni byli i členi zastupitelstva. OÚ dodal pytle na odpad. Rozdělili jsme se do čtyř skupin, každá skupina se vydala jiným směrem. Na bezpečnost při této akci dohlížela městská policie Židlochovice. Bylo nasbíráno tolik odpadků, že to naplnilo celý kontejner. Pytle byly uloženy kolem cesty. V pondělí zaměstnanci OÚ odvezli do sběrného dvora. Děkujeme Všem, kteří se této akce zúčastnili, ale zároveň bych byl rád, kdyby se takovéto akce nemusely provádět a každý by odpadky třídil a odkládal tam, kam patří – do sběrného dvora a NE do přírody. Pavel Šťastný

Sbor dobrovolných hasičů v Blučině
Činnost hasičského sboru  během prázdnin nechystáme žádné akce nebo výstavy  i přes prázdniny bude probíhat každý pátek od 16:00 trénink mladých hasičů  ve dnech 12. – 14.6. 2013 proběhla na hasičské zbrojnici sbírka humanitární pomoci pro obce zasažené povodněmi  v pátek 21.6. 2013 byla humanitární sbírka odvezena do obce Chodouny okr. Litoměřice. Jménem starostky obce Chodouny paní Cimrové, starosty obce Blučina a jménem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Blučina děkujeme občanům za veškerou poskytnutou humanitární pomoc pro povodněmi zasaženou obec.  nabízíme k zapůjčení pártystan 8x4m, pivní sety (2x lavice + stůl), hudební ozvučení  kontakt: sdhblucina@seznam.cz, www.sdhblucina.cz/kontakt
Zásahy jednotky SDH:  15.4. 2013 – Blučina – Požár trávy za fotbalovým hřištěm  22.4. 2013 – Blučina – Požár trávy kopec Výhon, lokalita Nové hory  24.4. 2013 – Židlochovice – Požár trávy kopec Výhon, lokalita Strže  9.6. 2013 – Blučina – Požár trávy u cyklostezky, křižovatka Blučina – Opatovice – Židlochovice  25.6. 2013 – Rajhradice – Čerpání vody z přeplněného rybníka
Michal Sládeček ml.

Základní škola
Konec 1.stupně 2013 Letos, jako každý rok opustí školu celá 5. třída, kterou tento rok tvoří 19 žáků. Tito žáci se rozdělí do různých škol. Každý doufáme, že se zase všichni sejdeme a připomeneme si kamarády a prima vyučující.
Dětský den – 31.5.2013 Barbora: Jako každý rok, tak i letos se na naší škole konal dětský den. O bohatý a zábavný program se postarala 5. třída. Všichni všechno splnili a moc se nám to líbilo, i když jsme zůstali kvůli nepříznivému počasí ve škole.
Patrik: … Rozdali jsme ceny a co nám zbylo, to jsme si vzali sami. V pondělí jsme dostali za Dětský den mraženou dortu. Na ten pátek si ještě rád vzpomínám.
Michal: … Já a moje spolužačka jsme měli disciplínu hod na plechovky. Byl to strašnej voprrus.
Robin: Každý rok se ve škole nebo na hřišti koná Dětský den. Tento rok tomu nebylo jinak. Každý rok 5.třída připravuje akce pro 1.-4. třídu. Všechny třídy si vedly dobře. Pak se pouštěl film, jinde ve třídě se tancovalo, hrály se hry. Byl to vydařený Dětský den.
Výlet do Oslavan – 17.5.2013 Honzík: Jeli jsme do Oslavan. Po příjezdu jsme se rozdělili do 6 skupin. Plnili jsme různé úkoly. Naše skupina se jmenovala Čarodějové. Hledali jsme kódy, bloudily jsme v bludišti, plavili jsme se na voru, dostali jsme se i do podzemí. Moc se mně to líbilo. Hlavně když jsme dostali kostku a připínáček a samolepku. Mohli jsme se podívat i do sopky. Moc se mě to líbilo.
Páťáci se loučí Míša: Končí mi škola v blučině. Pět let v této škole uteklo jako voda. Sice mě škola nebaví, ale po této škole mi bude smutno. Za těch let sem se naučila spoustu věcí např: číst psát a počítat. Je to dobrá škola.
Mikuláš: Poslední týdny ve škole v BlučiněNa naší škole se mi moc líbí. Nejradši bych tu ještě zůstal. Bylo by asi nejlepší, kdyby se na naší školu přistavělo několik pater, aby tu mohl být i 2. stupeň nebo gymnázium. Škoda že to tak není a pravděpodobně to tak ani nebude.
Petr: Končí mi škola v Blučině. Prožil jsem tu hodně zábavy. Ale už se těším do Židlochovic. Na blučinskou školu budu mít hodně vzpomínek. I na učitelky budu vzpomínat. HODNĚ ŠTĚSTÍ V UČENÍ!!
Výlet do Oslavan

Mateřská škola
Táborák a rozloučení s předškoláky 13.6.2013

Judo Orel Blučina
Stejně tak, jako se překlopil školní půlrok, tak se překlápí i roční tréninkový cyklus našeho oddílu. Na jaře jsme zažili mnoho zajímavých sportovních utkání. S žáky jsme se od ledna zúčastnili 5 soutěží na území Moravy se ziskem 7 zlatých medailí, 12 stříbrných medailí a bronzových jsme za první půlrok získali 7. Za největší úspěch však jednoznačně považujeme prosazení týmu mužů v 1. lize – druhé nejvyšší dlouhodobé soutěži družstev v ČR. Této soutěže se pravidelně účastní 12 týmů z celé ČR. Soutěž se skládá z jarní a podzimní části. Úspěšným počínáním v jarní části se náš tým probojoval do postupové skupiny pro podzimní kola. Krásnými 3 vítěznými zápasy na domácí půdě v druhém kole obsadil 3. místo a tím si zařídil účast v bojích o postup do extraligy – nejvyšší české soutěže. Za velký úspěch bychom považovali umístění na medailové pozici na konci roku. Což by bylo velkým překvapením v nemalé konkurenci týmů Štola Praha, Sokol Mohelnice, SKP Judo Jičín, TSC Turnov a Tatran Prachatice. Držme našim judistům pro podzimní utkání pěsti. Mgr. Jan Šenkýř

Dámský klub
Slyšíme-li o Dámském klubu, vybaví se pozvání na výstavu. Jak vznikal? V roce 2006 nás bylo sedm, měly jsme za sebou několik výstav, a tak vznikl název „Ženská sedma“. Protože nás přibylo a počet neodpovídal názvu, přejmenovaly jsme se na „Dámský klub“. Dámský klub spolu s Jednotou Orel Blučina pořádají výstavy, které neodmyslitelně patří k významným kulturním akcím Blučiny. Nejen, že jsme získaly zájem občanů Blučiny, ale také zájemce ze širokého okolí. Na počátku v roce 2004 začala spolupráce na výstavě „Betlémů a vánočního aranžmá“, kterou pořádal Orel Blučina. U zrodu nápadu pořádat výstavu byly Zdena Fialová, Jana Jedličková a Zlata Kubíčková. Ostatní jsme se přidaly a trochu pomohly. V roce 2005 jsme spolu s Orlem a kulturní komisí při OZ uspořádaly vánoční výstavu, na jaře výstavu „Jarní tání“ a na podzim „Jak se žilo u nás – z historie po současnost“. Po volbách, kdy už žádná z nás nebyla členkou OZ Blučina a chtěly jsme pokračovat, dohodly jsme se na názvu Ženská sedma ve složení: Libuše Bartková, Květa Dlabková, Zdena Fialová, Dana Hrabovská, Jana Jedličková, Zlata Kubíčková a Jiřina Stravová. Pod tímto názvem jsme spolu s Orlem uspořádaly na jaře 2007 výstavu „Prezentace blučinských spolků“ a na podzim velmi úspěšnou výstavu “Svatební den“. Jak již bylo uvedeno v úvodu, nás přibývalo a přibývalo, tak jsme vánoční výstavu „Těšíme se na Ježíška“ připravovaly pod novým názvem Dámský klub. Pokračovaly jsme další výstavou a to v květnu 2008 „Co takhle dát si čaj a kávu z pěkného skla či porcelánu“, v listopadu „Podzimní barevné odpoledne“ a v prosinci „Od adventu do tří králů“.
V roce 2009 se členkami našeho klubu staly děvčata Zajícovy. Přínosem byly nové nápady a aranžmá. Výsledkem byly další výstavy v květnu 2009 „Přišlo jaro do vsi“, odlišná byla výstava v říjnu „Co podzim dal aneb krása našich zahrádek“. O vánocích jsme místo tradiční výstavy uspořádaly „Vánoční jarmark“, kde se představilo 19 prodejců, kteří měli co nabídnout. V květnu 2010 následovala výstava „Májové kouzlení“ a v prosinci „Vánoční snění“. Obě výstavy měly úspěch a odpovídaly názvům výstav. V roce 2011 jsme pokračovaly jarní výstavou „Jarní zahrada“ a v prosinci výstavou „Na vánoce dlouhý noce . . .“. V roce 2012 výstavu „Vánoce . . .“. Na výstavách se mohlo nakoupit, inspirovat, poradit se a i občerstvit. Dámský klub se v LD schází pravidelně a na každou výstavu se dlouhodobě připravujeme. Kromě úkolů, které má každá členka a musí je plnit, se spolu umíme také pobavit, připíz si k narozeninám, vymýšlet nápady, i když nejsou někdy realizovatelné, ale k pobavení. V současné době má klub 12 členek: Libuše Bartková, Květa Dlabková, Věra Holečková, Dana Hrabovská, Jana Jedličková, Petra Kubešová, Zlata Kubíčková, Jiřina Stravová, Dana Šafaříková, Alena Zajícová, Eliška Zajícová a Milada Zajícová. Máme také bezpočet dobrovolníků, kteří nám pomáhají s instalací a úklidem. Většinou se jedná o rodinné příslušníky, ale bez jejich pomoci bychom se neobešly. Např. bez sourozenců Šenkýřových, rodiny Hrabovské, rodiny Jiřího Zajíce, Kubíčkových, rodiny Jiřího Šťastného, p. Holečka a dalších. Nyní se připravujeme na 21.září, a to hlavně pro ženy „Jejich Den“. Mohou využít služeb a rad vizážistky , kosmetičky, masérky, pedikérky, terapeutky a kadeřnice, také shlédnout mini módní přehlídku. Po celou dobu bude připravené salátové občerstvení. Těšíme se na návštěvníky, a to nejen žen, ale i mužů.
Věříme, že akce Dámského klubu budou nadále navštěvovány, které vás i nás dokáží pohladit po duši.

Libuše Bartková .

 

Výročí 80 let Lidového domu v Blučině
V letošním roce uplyne 80 let od postavení Lidového katolického domu v Blučině. Na jaře v roce 1933 začala stavba Lidového domu v Blučině a dne 7.5.2013 uběhlo přesně 80 let od kladení a svěcení pamětního kamene, umístěného v průčelí budovy s nápisem LP 1933. Tento mramorový kámen pochází z náhrobku ze starého hřbitova, který byl kolem kostela. Opracoval jej kameník pan Josef Jedon zcela zdarma! Uvnitř kamene je vytesána schránka pro zakládající dokumenty. Již dne 25.11.1933 byla budova otevřena a zahájen provoz.
Budovu stavěl a vlastnil Spolek katolického lidového domu, což bylo pět složek Čs. strany lidové a to ve složení: Čs Orel, místní pobočka Svazu katolických žen a dívek, Omladináři, Družina katolických zemědělců a Lidová otčina-domkařů. Tento spolek vznikl v roce 1932 jako odpověď na úmyslně vysoce vydražené nájemné na radnici, kde do té doby všechny složky sídlily. Roční nájemné činilo 13000,- Kčs, což bylo v době hospodářské krize neúnosné. Proto všechny uvedené složky se sjednotily a rozhodly o výstavbě vlastního stánku. Je také zajímavé, že po otevření LD, kleslo nájemné na 2000,- Kčs. Patronát nad stavbou tehdy převzal Zámek a Státní statek Židlochovice a Zemský finanční úřad Brno. Povolení stavby a provoz činnosti byl schválen Okresním hejtmanstvím v Hustopečích. Finanční zabezpečení bylo osobními dary nejen blučinských občanů, ale také příznivců z okolí. Dále byla poskytnuta hypotéka, za níž ručili členové spolku svými majetky. Velkou měrou pomohla Rolnická záložna v Blučině, založena v roce 1921 paterem Vincencem Ševčíkem. Všechny hypotéky byly řádně splaceny! Architektem stavby byl ing. architekt Vladimír Richter, rodák z Měnína, který celý projekt několikrát obratem přepracovával a vyhotovil pro Blučinu zcela zdarma! I když v té době již bydlel v Bratislavě, vždy ochotně přijel, pracoval, pomáhal a radil. Po roce 1948 byl stíhán a následně emigroval do USA. Není bez zajímavosti, že na stavbě pracovali pouze dva placení zedníci a dva placení pomocníci. Vše ostatní, ať už fyzická práce, doprava, materiál a podobně bylo vykonáno dobrovolníky a dary občanů z Blučiny, ale rovněž z okolních obcí a z Brna. Dokázali bychom to dnes? Budova sloužila svému účelu až do roku 1953, pak prošla dějinami stejně jako vše ostatní té doby. Po roce 1989 byla navrácena. A tak všichni, kteří se od navrácení o tento stánek starají a konají bez nároku na odměnu, veškeré činnosti, a není jich málo, zaslouží velké poděkování. Marie Černohorská

Prázdninový jízdní řád autobusové linky 514
Blučina, obchodní středisko – Rajhrad, žel.st.

PRACOVNÍ DNY 4:12, 4:42, 5:12, 6:12, 8:12, 9:12, 11:12, 12:12, 13:12, 15:12, 16:12, 17:12, 18:12, 19:12, 20:12, 21:12, 22:12

SOBOTA + NEDĚLE 4:14, 5:14, 6:14, 8:14, 10:14, 12:14, 14:14, 16:14, 18:14, 20:14, 21:14
Rajhrad, žel.st. – Blučina, obchodní středisko

PRACOVNÍ DNY 4:35, 5:00, 5:35, 6:35, 8:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:04

SOBOTA + NEDĚLE 4:30, 5:30, 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:50

Více informací naleznete na vyvěšených zastávkových jízdních řádech nebo na www.idsjmk.cz

Závěrem
Za celou redakci přeji dětem pěkné prázdniny, dospělým vydařenou dovolenou a všem pak mnoho zdraví, radosti a odpočinku během jistě krásného léta. Ing. Petr Závodník

Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 500 výtisků, email: zpravodaj@blucina.cz Za jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů odpovídá jejich

Add Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..